fume-geyser-steam

När du behöver stänga in röken

Rökluckor är något som nästan alla fastigheter måste ha och som ska vara installerade redan när huset byggts. Men om det är en gammal…