Art&Design

KONST är ett begrepp som omfattat en rad olika företeelser, och som definierats mycket olika vid olika tidpunkter och platser. Det svenska ordet ”konst” härstammar från forngermanskans kunst som kommer från können som betyder ”kunnande”. Medan det engelska ”art” härstammar från det latinska ars vilket betyder ”arrangemang” eller ”att arrangera”.

DESIGN är ett begrepp som beskriver ett föremåls konstruktion, formgivning, eller den skapandeprocess som används från idéstadiet till den färdiga produkten. Det handlar om produkter som utvecklas efter funktionella och estetiska krav med utgångspunkt från användarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer och miljöer. Funktioner som inkluderas är teknik, användarvänlighet, miljövänlighet, utseende, affärslösningar och även marknadsföring. Det finns dock ingen allmänt accepterad definition av ordet design eftersom termen har olika betydelse inom olika designdicipliner och användarområden.

[utdrag från Wikipedia i november 2014]