Neville Brody och The Face

Åttiotalet går väl till historien som axelvaddarnas decennium, men också för sina pastellfärger. För min egen del är det också det decennium när typografin förvandlades från att vara något som skulle föra fram en text till att bli ett dekorelement. Neville Brody föddes i London 1957. 1977 började punken få ett stort inflytande på Londons konst- och kulturliv. Brody som studerade grafik på London College of Printing var inte sen att ta intryck. Det var något som inte föll hans handledare på läppen och vid något tillfälle höll Brody på att bli utkastad från högskolan.

Brody gjorde sig ett namn som art director på tidningen The Face som startade 1980. Han revolutionerade tidningslayouten och gjorde ett starkt intryck på art directors runt hela världen. Hans sätt att arbeta med typografin som dekor och betydelsefulla element i formgivningen var helt nytt. Brody skapade också en rad nya typsnitt, som till exempel Industria, Arcadia och Insignia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *