Kameraövervakning i ditt hem

Kameraövervakning på grön vägg

Allt fler börjar oroa sig över sin personliga säkerhet. Det kan nämligen vara viktigare än vad man tror och göra en stor skillnad. Framförallt när det gäller sådant som att skydda hemmet mot ett inbrott. Vilket blir allt vanligare och vanligare i samhället. Man ska då tänka på att det finns saker man kan göra för att minska riskerna. Men även för att öka möjligheterna för polisen att gripa rätt person.

Frågan som ofta dyker upp är ”får man ha kameraövervakning i sitt hem?”, och det är inte helt enkelt. Rent allmänt får man själv sätta upp kameraövervakning i sitt hem men man måste även sätta upp skyltar om det. Det måste stå utanför ens hem att det finns kameraövervakning. Kameran får inte heller filma en allmän plats, vilket din tomt räknas som. Om människor kan röra sig på utrymmet får man inte övervaka utan att först söka tillstånd om det. Det är inte helt enkelt heller att besvara vilka lagar och regler som gäller. Man får också tillgång till videon direkt på nätet. Då kameralagen trädde i kraft så sent som 2013, är det inte prövat i någon domstol ännu. Dock är det tillåtet att ha kameraövervakning i sitt egna hem.

Vad man ska tänka på när man skaffar kameraövervakning till sitt hem

När man väl planerar att skaffa kameraövervakning i sitt hem, är det viktigt att man planerar allt noggrant. Det är viktigt att kameran inte fångar områden utanför hemmet, detta kan nämligen vara olagligt. Även om det är din egna tomt, innebär det inte att du får ha kameraövervakning på den.

Alla oklarheter som kan dyka upp, kan vara bra att dubbelkolla. På det sättet kan man genom ett samtal till rätt myndighet få en klarare bild av vad som gäller. Det som dock är klart är att om man inte filmar något utanför ens hem och sätter upp skyltar, får man ha kameraövervakning. Fördelen med att sätta upp skyltar är även att dessa har en avskräckande effekt. Man slipper då riskera ett inbrott om inbrottstjuven vet om att personen kommer att filmas. Vilket i sig kan vara väldigt bra.

Det är också viktigt att man pratar med alla som bor i ens hem innan man installerar detta. För du får inte sätta upp dolda kameror som andra i hemmet inte känner till. Utan alla måste ge sitt samtycke till att kameran sätts upp.

Hjälper kameraövervakning?

Likt alarm har kameraövervakning en avskräckande effekt. Man får på det här sättet en lägre risk för att inbrott ska ske. På precis samma sätt som en dekal om att det finns larm gör. Dessutom ökar det möjligheterna för polisen att gripa rätt person om det finns bildmaterial. Vilket i sig kan vara en stor fördel.

Det kommer inte helt ta bort riskerna med att ens hem kan bli utsatt för inbrott men minska dem markant. Om en tjuv står och väljer mellan två hem, där det ena saknar larm och det andra har kameraövervakning, väljer tjuven det som saknar larm.

Sätta upp säkerhetskamera

Är du ute efter att köpa kameraövervakning? Det finns en del att tänka på som underlättar för dig. Experter inom säkerhet rekommenderar att du monterar en kamera vid huvudingången, källaringångar och fönster som är vända bort från gatan. Enligt statistik så sker 34 procent av alla inbrott via huvudingången. En tydlig motivering till att placeringen av kameran bör vara i närheten av huvudentrén. Det är även till rekommendation att placera kameran utomhus. För att undvika sabotage av kameran så bör den placeras minst 3 meter ovanför marken. Övervakningskameran kan dessutom ha en avskräckande effekt om inbrottstjuven ser kameran.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *